O nás

Vážený klient...

Naša spoločnosť sa o Vás postará pri dopravnej nehode - škodovej udalosti cez zapožičanie náhradného vozidla, odvoz z miesta dopravnej nehody, pristavenie vozidla kdekoľvek v rámci SR príp. EÚ, až po samotnú likvidáciu poistnej udalosti.

S nami jazdíte ďalej...

Krátkodobý a dlhodobý prenájmom motorových vozidiel v prípade dopravnej nehody, pričom faktúra za zapožičanie náhradného vozidla je uhradená formou krycieho listu z PZP vinníka.

Bezplatné vyhotovenie znaleckého posudku vozidla nie staršieho ako 5 rokov na vyčíslenie znehodnotenia vozidla opravou.

Právne zastúpenie pri vymáhaní ďaľších škôd spôsobených dopravnou nehodou od poisťovne, v ktorej má vinník dopravnej nehody uzatvorené PZP.

V prípade dopravnej nehody vieme zabezpečiť zmluvný servis, odťah havarovaného vozidla a zapožičanie náhradného vozidla bez Vašej finančnej účasti (prípadne výkup vraku).