Naše Služby

  • požičovňa zapožičiavame osobné motorové vozidlá, nakladné motorové vozidlá, návesy, prívesy a aj dodávkové vozdidlá
  • znalecké posudky naša spoločnosť Vám vypracuje súdnoznalecký posudok na znehodnotenie vozidla opravou, prípadne pre potreby súdneho sporu
  • právne zastúpenie budeme Vás bezplatne právne zastupovať pri vymáhaní všetkých škôd spôsobených dopravnou nehodou, ktoré Vám poisťovňa vinníka neuhradila.